Trang chủ » Blog » Xoá thế chấp sổ đỏ ở đâu? Hồ sơ thủ tục đầy đủ, chi tiết nhất

Xoá thế chấp sổ đỏ ở đâu? Hồ sơ thủ tục đầy đủ, chi tiết nhất

Bạn đã trả xong khoản nợ với ngân hàng và đang muốn giải phóng tài sản của mình nhưng không biết thực hiện thủ tục xoá thế chấp sổ đỏ ở đâu? Bạn không biết bắt đầu thế nào để thực hiện thủ tục xoá thế chấp sổ đỏ một cách thuận lợi và nhanh chóng? Trong bài viết sau đây, Đáo Hạn Ngân Hàng 247 sẽ cung cấp cho bạn A-Z thông tin cần thiết về xoá thế chấp sổ đỏ ở đâu, cũng như hồ sơ, thủ tục và những lưu ý khi thực hiện quy trình này. Hãy cùng theo dõi nhé!

Thủ tục xoá thế chấp sổ đỏ là gì?

Thủ tục xoá thế chấp sổ đỏ là gì

Thủ tục xoá thế chấp sổ đỏ là quá trình hủy bỏ thế chấp bảo đảm tài sản, giúp người vay giải phóng quyền sử dụng đất của mình khỏi sự ràng buộc sau khi vay thế chấp sổ đỏ. Điều này có nghĩa sau khi xoá thế chấp, người có quyền sử dụng đát được phục hồi đầy đủ các quyền lợi hợp pháp như: giao dịch, sang nhượng, tách thửa,… Thủ tục xoá thế chấp sổ đỏ thông thường sẽ được thực hiện khi người vay đã trả hết nợ cho bên cho vay (đồng thời là bên nhận thế chấp) hoặc khi có thoả thuận khác.

Xoá thế chấp sổ đỏ ở đâu?

Xoá thế chấp sổ đỏ ở đâu

Để có thể thực hiện việc xoá thế chấp sổ đỏ, người đề nghị cần phải liên hệ với các cơ quan sau:

  • Bên cho vay: Đây là bên nhận thế chấp, thường là ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Người vay cần phải có văn bản đồng ý xoá thế chấp của bên cho vay do đã hoàn thành nghĩa vụ nợ hoặc có sự thỏa thuận về việc từ bỏ quyền nhận thế chấp.
  • Văn phòng công chứng: Nếu các bên liên quan đến khoản vay thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp, người vay cần phải mang hồ sơ đến văn phòng công chứng nơi đã đăng ký thế chấp để thực hiện xóa công chứng thế chấp.
  • Chi nhánh văn phòng/Văn phòng Đăng ký đất đai: Người vay cần đến Chi nhánh văn phòng/Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật tình trạng xoá thế chấp trên sổ đỏ và sổ địa chính. Trong trường hợp địa phương chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai, bạn có thể đến Bộ phận 1 cửa UBND cấp huyện/tỉnh để tiến hành giải chấp tài sản.

Các trường hợp được phép xoá thế chấp sổ đỏ

Các trường hợp được phép xoá thế chấp sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 99/2022/NĐ-CP, bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ nợ, nếu rơi vào trong một trong những trường hợp sau đây, người vay sẽ được phép xoá thế chấp sổ đỏ:

Điều 20. Xóa đăng ký

1. Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm;

b) Toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm bị chấm dứt;

c) Toàn bộ nội dung hoặc một phần nội dung hợp đồng bảo đảm bị hủy bỏ mà nội dung bị hủy bỏ có biện pháp bảo đảm đã được đăng ký;

d) Biện pháp bảo đảm đã được đăng ký được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm;

đ) Tài sản bảo đảm không còn do được góp vốn vào pháp nhân thương mại hoặc pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã hội; được thay thế, chuyển nhượng, chuyển giao, hợp nhất, sáp nhập, trộn lẫn; được chế biến dưới hình thức lắp ráp, chế tạo hoặc hình thức khác; bị thu hồi, tiêu hủy, tổn thất toàn bộ, phá dỡ, tịch thu hoặc thuộc trường hợp khác theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan.

Tài sản bảo đảm không còn thuộc trường hợp quy định tại điểm này mà có tài sản mới phát sinh hoặc có tài sản mới thay thế và tài sản này được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc theo quy định của pháp luật thì không thực hiện xóa đăng ký mà thực hiện đăng ký thay đổi theo trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 18 Nghị định này;

e) Tài sản bảo đảm đã được xử lý xong bởi bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoặc đã được xử lý xong bởi cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

g) Tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm đang là tài sản bảo đảm nhưng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp tài sản thuộc điểm này mà có tài sản mới phát sinh hoặc có tài sản mới thay thế, được trao đổi do Nhà nước bồi thường về tài sản gắn liền với đất thì thực hiện đăng ký theo quy định tại điểm đ khoản này;

h) Tài sản bảo đảm là tàu bay không còn đăng ký quốc tịch Việt Nam;

i) Tài sản bảo đảm là cây hằng năm được thu hoạch, là công trình tạm bị phá dỡ mà nội dung đã được đăng ký không bao gồm hoa lợi hoặc tài sản khác có được từ việc thu hoạch cây hằng năm hoặc có được từ phá dỡ công trình tạm;

k) Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất là tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là công dân Việt Nam trở thành công dân nước ngoài và không chuyển giao quyền nhận bảo đảm cho tổ chức, cá nhân khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Luật Đất đai, Luật Nhà ở, luật khác có liên quan quy định khác;

l) Bên nhận bảo đảm là pháp nhân bị giải thể theo quy định của pháp luật;

m) Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có nội dung về việc yêu cầu cơ quan đăng ký thực hiện xóa đăng ký;

n) Đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất đã được chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở, thế chấp tài sản khác gắn liền với đất quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 26 Nghị định này.

Hồ sơ xoá thế chấp sổ đỏ chi tiết A-Z

Hồ sơ xoá thế chấp sổ đỏ chi tiết A-Z

Theo quy định mới nhất tại Khoản 1 điều 47 Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ, người vay cần phải chuẩn bị các giấy tờ được liệt kê dưới đây:

Điều 47. Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sau đây:

a) Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);

b) Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm;

c) Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;

d) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Trình tự giải chấp sổ đỏ cập nhật mới nhất 2024

Trình tự giải chấp sổ đỏ cập nhật mới nhất

Theo quy định mới nhất tại Khoản 1 điều 47 Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ, trình tự giải chấp sổ đỏ được thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Người đề nghị xoá thế chấp tài sản sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (nếu là cá nhân, hộ gia đình) hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh (nếu là tổ chức). Trong trường hợp địa phương chưa có Văn phòng Đăng ký đất đai, người đề nghị sẽ nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện/tỉnh.

Bước 2: Kiểm tra và xét duyệt hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phụ trách sẽ thực hiện kiểm tra và xét duyệt hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ và xét thấy đủ điều kiện, cơ quan sẽ tiến hành các trình tự để xoá nội dung thế chấp và hướng dẫn người đề nghị đến phòng công chứng nơi đã thực hiện công chứng thế chấp để xoá công chứng thế chấp.

Nếu nhận thấy chưa đầy đủ hồ sơ hoặc cần chỉnh sửa thêm, cơ quan có thẩm quyền sẽ hướng dẫn người đề nghị bổ sung và điều chỉnh giấy tờ để thực hiện đúng theo quy định.

Bước 3: Xoá Công chứng thế chấp

Nếu hợp đồng nhận thế chấp có công chứng, người đề nghị giải chấp phải thực hiện xoá công chứng thế chấp ở Văn phòng công chứng trước đó đã thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp cho tài sản.

Bước 4: Tiến hành xoá đăng ký thế chấp

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xóa đăng ký vào sổ địa chính và Sổ đỏ với thời gian giải quyết tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp địa phương là xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn, thời gian có thể được kéo dài không quá 13 ngày làm việc.

Bước 5: Nhận kết quả giải chấp

Sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong, kết quả xoá thể chấp sẽ được ghi chi tiết vào trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm dấu đỏ. Khi đó, người sử dụng đất được “phục hồi” quyền sử dụng đất một cách đầy đủ.

Những thay đổi ở sổ đỏ sau khi thực hiện xoá thế chấp

Những thay đổi ở sổ đỏ sau khi thực hiện xoá thế chấp

Sau khi quy trình xoá thế chấp diễn ra thành công, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành ghi chú xác nhận việc hoàn thành giải chấp trên trang bổ sung được đính kèm trên sổ đỏ với nội dung như sau:

“Xoá nội dung đăng ký thế chấp ngày (ngày, tháng, năm hoàn thành việc xoá thế chấp) theo hồ sơ số (ghi rõ số hồ sơ thế chấp tài sản)”

Khi sổ đỏ của bạn xuất hiện dòng xác nhận trên, bạn đã được khôi phục đầy đủ quyền sử dụng đất, bao gồm việc: mua bán, sang nhượng, tách thửa đất,…

Trên đây là toàn bộ giải đáp của Đáo Hạn Ngân Hàng 247 cho thắc mắc “Xoá thế chấp sổ đỏ ở đâu?” và những chia sẻ về những thông tin liên quan đến giải chấp sổ đỏ sau khi trả nợ ngân hàng. Hy vọng rằng, với những thông tin chúng tôi chia sẻ, bạn sẽ dễ dàng thực hiện thủ tục xoá thế chấp sổ đỏ một cách suôn sẻ và thuận lợi. Chúc bạn thành công!

Có Thể Bạn Thích :

- Đáo Hạn Ngân Hàng 247 chuyên hỗ trợ bạn vay tại ngân hàng (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank,…) đối với các trường hợp khó như: KHÔNG chứng minh thu nhập, KHÔNG có phương án kinh doanh, bị NỢ XẤU ngân hàng, nhà hẻm nhỏ, nhà diện tích nhỏ, đất dính quy hoạch cần vay vốn có TÀI SẢN THẾ CHẤP (nhà đất, v.v... ) có phí dịch vụ.
- Đáo Hạn Ngân Hàng 247 cam kết giúp bạn giải ngân nhanh số 1 (sài gòn, bình dương, đồng nai, long an, v.v...) và chi phí tốt số 1.
- Đáo Hạn Ngân Hàng 247 chỉ hỗ trợ vay và lấy phí dịch vụ không cho vay. Vì thế Anh/chị có thể yên tâm tuyệt đối khi đến dịch vụ của chúng tôi.
- Đáo Hạn Ngân Hàng 247 có dịch vụ đáo hạn ngân hang, giải chấp ngân hàng nhanh, chi phí thấp số 1.


Bài viết liên quan