Trang chủ » Blog » Xóa thế chấp xe ô tô ở đâu TPHCM? Hồ sơ, thủ tục giải chấp A-Z

Xóa thế chấp xe ô tô ở đâu TPHCM? Hồ sơ, thủ tục giải chấp A-Z

Bạn đang cần xóa thế chấp xe ô tô để giải phóng tài sản của mình sau khi trả xong khoản nợ tại ngân hàng? Bạn không biết xóa thế chấp xe ô tô ở đâu TPHCM cũng như thủ tục, điều kiện như thế nào? Bài viết này Đáo Hạn Ngân Hàng 247 sẽ cung cấp cho bạn A-Z thông tin đầy đủ, chi tiết nhất về vấn đề này.

Xóa thế chấp xe ô tô ở đâu TPHCM?

Xóa thế chấp xe ô tô ở đâu TPHCM

Sau khi trả nợ xong ngân hàng và tài sản thế chấp của bạn đủ điều kiện để được “giải phóng”, bạn hãy đến 3 địa điểm sau để hoàn thiện thủ tục xoá thế chấp xe ô tô tại TPHCM:

  • Ngân hàng nơi vay vốn: Bạn cần đến ngân hàng bạn vay thế chấp tài sản trước đó để xin xác nhận/mẫu thông báo giải chấp tài sản từ ngân hàng.
  • Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản TP. HCM: Bạn có thể xoá thế chấp tài sản tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản TP. HCM theo địa chỉ tại 30 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
  • Phòng Công chứng: Bạn cần đến văn phòng công chứng nơi đã thực hiện thủ tục thế chấp tài sản trước đó để thực hiện việc xoá Công chứng thế chấp.

Điều kiện để được giải chấp xe ô tô tại TPHCM

Điều kiện để được giải chấp xe ô tô tại TPHCM

Để được giải chấp xe ô tô tại TPHCM sau khi trả nợ xong ngân hàng, bạn cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

(Căn cứ tại Điều 20 Nghị định 99/2022/NĐ-CP)

Điều 20. Xóa đăng ký

1. Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm;

b) Toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm bị chấm dứt;

c) Toàn bộ nội dung hoặc một phần nội dung hợp đồng bảo đảm bị hủy bỏ mà nội dung bị hủy bỏ có biện pháp bảo đảm đã được đăng ký;

d) Biện pháp bảo đảm đã được đăng ký được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm;

đ) Tài sản bảo đảm không còn do được góp vốn vào pháp nhân thương mại hoặc pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã hội; được thay thế, chuyển nhượng, chuyển giao, hợp nhất, sáp nhập, trộn lẫn; được chế biến dưới hình thức lắp ráp, chế tạo hoặc hình thức khác; bị thu hồi, tiêu hủy, tổn thất toàn bộ, phá dỡ, tịch thu hoặc thuộc trường hợp khác theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan.

Tài sản bảo đảm không còn thuộc trường hợp quy định tại điểm này mà có tài sản mới phát sinh hoặc có tài sản mới thay thế và tài sản này được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc theo quy định của pháp luật thì không thực hiện xóa đăng ký mà thực hiện đăng ký thay đổi theo trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 18 Nghị định này;

e) Tài sản bảo đảm đã được xử lý xong bởi bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoặc đã được xử lý xong bởi cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

g) Tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm đang là tài sản bảo đảm nhưng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp tài sản thuộc điểm này mà có tài sản mới phát sinh hoặc có tài sản mới thay thế, được trao đổi do Nhà nước bồi thường về tài sản gắn liền với đất thì thực hiện đăng ký theo quy định tại điểm đ khoản này;

h) Tài sản bảo đảm là tàu bay không còn đăng ký quốc tịch Việt Nam;

i) Tài sản bảo đảm là cây hằng năm được thu hoạch, là công trình tạm bị phá dỡ mà nội dung đã được đăng ký không bao gồm hoa lợi hoặc tài sản khác có được từ việc thu hoạch cây hằng năm hoặc có được từ phá dỡ công trình tạm;

k) Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất là tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là công dân Việt Nam trở thành công dân nước ngoài và không chuyển giao quyền nhận bảo đảm cho tổ chức, cá nhân khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Luật Đất đai, Luật Nhà ở, luật khác có liên quan quy định khác;

l) Bên nhận bảo đảm là pháp nhân bị giải thể theo quy định của pháp luật;

m) Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có nội dung về việc yêu cầu cơ quan đăng ký thực hiện xóa đăng ký;

n) Đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất đã được chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở, thế chấp tài sản khác gắn liền với đất quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 26 Nghị định này.

Hồ sơ giải chấp xe ô tô tại TPHCM

Hồ sơ giải chấp xe ô tô tại TPHCM

Căn cứ theo điều 50 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, để xin giải chấp xe ô tô tại TPHCM, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

  • Phiếu yêu cầu xoá thế chấp (01 bản chính);
  • Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp (mẫu thông báo giải chấp tài sản từ ngân hàng) trong trường hợp phiếu yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia biện pháp bảo đảm (01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu), trừ các trường hợp sau đây: Bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp bao gồm nhiều cá nhân, pháp nhân ủy quyền cho một cá nhân hoặc một pháp nhân trong số đó yêu cầu đăng ký; người yêu cầu đăng ký là người được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm;
  • Giấy tờ chứng minh đối với trường hợp không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm, nếu có.

Xem thêm: Dịch vụ đáo hạn ngân hàng tại TPHCM

Thủ tục giải chấp xe ô tô tại TPHCM đầy đủ, chi tiết nhất

Thủ tục giải chấp xe ô tô tại TPHCM đầy đủ, chi tiết nhất

Sau khi có đầy đủ hồ sơ, bạn cần thực hiện các bước sau để giải chấp xe ô tô tại TPHCM:

  • Bước 1 – Nộp hồ sơ đến ngân hàng đã vay để xin giải chấp xe ô tô: Ngân hàng sẽ kiểm tra hồ sơ và xác nhận bạn có đủ điều kiện để giải chấp hay không. Nếu đủ điều kiện, ngân hàng sẽ cung cấp xác nhận/mẫu thông báo giải chấp tài sản và bản gốc giấy tờ đăng ký xe của bạn.
  • Bước 2 – Nộp hồ sơ đề nghị giải chấp xe ô tô đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Bạn nộp hồ sơ gồm đơn xin giải chấp xe ô tô và xác nhận/mẫu thông báo giải chấp tài sản của Ngân hàng đến Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản TP. HCM theo địa chỉ tại 30 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM để thực hiện quá trình xoá thế chấp tài sản tại Cơ sở dữ liệu của cơ quan Nhà nước.
  • Bước 3 – Xoá Công chứng thế chấp: Nếu hồ sơ của bạn đã đầy đủ và hợp lệ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ hướng dẫn bạn đến Văn phòng Công chứng mà trước đó bạn và ngân hàng công chứng việc thế chấp tài sản để thực hiện việc Xoá Công chứng thế chấp.
  • Bước 4 – Hoàn thành: Sau 3 bước trên, tài sản của bạn đã thực sự được “giải phóng” và bạn đã được khôi phục đầy đủ quyền sở hữu với tài sản như: định đoạt, mua bán, sang nhượng, thừa kế hoặc tiếp tục thế chấp để vay một khoản tiền khác.

Trên đây là A-Z giải đáp của Đáo Hạn Ngân Hàng 247 cho thắc mắc “Xóa thế chấp xe ô tô ở đâu TPHCM?” và những thông tin liên quan như hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục này. Hy vọng rằng, với những thông tin chúng tôi chia sẻ, bạn đã có thể dễ dàng thực hiện thủ tục giải chấp xe ô tô của mình một cách nhanh chóng và suôn sẻ. Chúc bạn thành công!

Có Thể Bạn Thích :

- Đáo Hạn Ngân Hàng 247 chuyên hỗ trợ bạn vay tại ngân hàng (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank,…) đối với các trường hợp khó như: KHÔNG chứng minh thu nhập, KHÔNG có phương án kinh doanh, bị NỢ XẤU ngân hàng, nhà hẻm nhỏ, nhà diện tích nhỏ, đất dính quy hoạch cần vay vốn có TÀI SẢN THẾ CHẤP (nhà đất, v.v... ) có phí dịch vụ.
- Đáo Hạn Ngân Hàng 247 cam kết giúp bạn giải ngân nhanh số 1 (sài gòn, bình dương, đồng nai, long an, v.v...) và chi phí tốt số 1.
- Đáo Hạn Ngân Hàng 247 chỉ hỗ trợ vay và lấy phí dịch vụ không cho vay. Vì thế Anh/chị có thể yên tâm tuyệt đối khi đến dịch vụ của chúng tôi.
- Đáo Hạn Ngân Hàng 247 có dịch vụ đáo hạn ngân hang, giải chấp ngân hàng nhanh, chi phí thấp số 1.


Bài viết liên quan